Tevredenheidsenquête

De tevredenheidsenquête die we begin 2018 organiseerden onder onze klanten, werd door 10% van de aangeschrevenen ingevuld : waarvoor DANK!

(gemiddeld rekent men hiervoor met een respons van 5%)

We beloofden 2 “kistjes” te verdelen onder de deelnemers.

En aangezien we ook hier ons woord willen houden, werd begin maart 1 kistje champagne overhandigd aan Dhr Tinck, algemeen directeur van Racom.

 

  Het andere kistje champagne ging naar een Oost-Vlaamse klant.